Females

Kura iz Aleksandrovoi Slobody

Kura iz Aleksandrovoi Slobody - Sila Kennel

Sasha

Sasha - Sila Kennel